Så här hanterar Hudik Hemstäd dina personuppgifter

Hudik Hemstäd är mån om att hantera dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. För att skydda dina personuppgifter vidtas alltid nödvändiga åtgärder utifrån Datainspektionens direktiv.

Personuppgiftsansvarig är Marie Nilsson, Hudik Hemstäd.

Bra att veta i kontakten med Hudik Hemstäd

Om du som privatperson ringer till oss och uppger namn, adress och telefonnummer så delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att ringa eller skicka e-post samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av Hudik Hemstäd. Syftet är främst att vi ska kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter som hanteras av Hudik Hemstäd

Uppgifter vi hanterar kan alltså vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress och födelsedatum (för RUT-avdraget). Informationen sparas bara så länge som det är nödvändigt. Om du till exempel är kund hos oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Självklart vidarebefordrar vi inte dina personuppgifter till tredje part utanför Hudik Hemstäd för marknadsföringsändamål. Vi vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Läs gärna på Integritetsmyndigheten IMY (tidigare Datainspektionen) om dina rättigheter.

Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.